Erfgoedbank TERF en Land van Rode
1/06/2012
Erfgoedcel TERF en Erfgoedcel Land van Rode

Ontwerp en realisatie van campagne, uitnodiging, flyers, banners en interactieve reizende console ter promotie van de erfgoeddatabank.

Erfgoedbanken verzamelen onbekend regionaal (zw)erfgoed. Oude foto's, prentkaarten, affiches, bidprentjes en digitale bestanden zoals oude filmpjes over het alledaagse leven zitten vaak verborgen bij priv√©personen of verenigingen. Door deze documenten te digitaliseren en te ontsluiten op een website, worden ze toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt voor het grote publiek. De interactieve console maakt ook consultatie op locatie mogelijk, laat mensen toe ontbrekende informatie toe te voegen of een pagina te delen via de sociale media. Ze zet bezoekers ook aan zelf hun erfgoed 'te beleggen' op de erfgoedbank. Op die manier wordt de digitale collectie steeds groter. 

www.erfgoedbanklandvanrode.be
www.erfgoedbankmidwest.be