Verhalen uit de Leuvense schepenbank
7/11/2009 - 9/12/2009
Stad Leuven, Erfgoedcel, Stadsarchief Leuven

Stadhuis Leuven
Concept en realisatie van een de tentoonstelling, stadswandeling met brochure

Een schepenbank is een stedelijke instelling die als rechtbank en half notariaat dienst doet. Leuven had er eentje van 1372 tot 1795. Vanuit de drie klerkenkamers in het stadhuis speelden zeven schepenen nu eens voor rechter en dan weer voor notaris. Ze oordeelden in geval van misdrijven of burenruzies, maar legden evengoed de bouw of verkoop van een huis of de opmaak van een testament of boedelbeschrijving vast. De registers waarin deze akten werden opgetekend, worden voor de periode 1362 tot 1795 nagenoeg volledig in het stadsarchief bewaard.
De tentoonstelling brengt al deze verhalen opnieuw tot leven. Vijf filmpjes gaven een frisse kijk op alledaagse situaties uit de 15de eeuw. Acht postkaarten namen je nadien mee in de stad. Deze tentoonstelling kadert in het omvangrijke digitaliseringsproject ‘Itinera Nova. Nieuwe Wegen naar Digitale Ontsluiting van Archiefbronnen’.