Vissers, kapers en kooplieden. De geschiedenis van de Oostendse haven
20/06/2009 - 4/10/2009
Stad Oostende

Venetiaanse gaanderijen, Oostende
Ontwerp en realisatie van tijdelijke tentoonstelling over de geschiedenis van de Oostendse haven.

De tentoonstelling in de Ventiaanse Gaanderijen biedt een inzicht op de geschiedenis van de Oostendse haven. De expo geeft een historisch overzicht op vier domeinen: handel, visserij, het militaire belang en mobiliteit. Daarbij wordt gefocust op belangrijke personen, netwerken en producten. Er is aandacht voor het smokkelen als economische activiteit, de georganiseerde kaapvaart, de Wagon-lits, de Spaanse Armada,…  Archeologische vondsten, mooie schilderijen, wapentuig, muntstukken, juwelen,… brengen het roemrijke verleden van de haven van Oostende tot leven. Voor kinderen is een interessante zoektocht uitgewerkt die ze met de PDA-zakcomputer uitvoeren.