Batterij Aachen
16/03/2019
Provinciedomein Raversyde, Provincie West-Vlaanderen
Scenografie van Batterij Aachen, het WOI-belevingsparcours in provinciedomein Atlantikwall Raversyde in Oostende.


Batterij Aachten is onderdeel van de Atlantikwall op domein Raversyde in Oostende. In nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen werd de site door het ontwerpteam aNNo architecten / Exponanza omgevormd tot een leesbare en toegankelijke erfgoedsite, goed geïntegreerd in het omliggende duinlandschap.

Het nieuwe belevingsparcours langs de gerestaureerde restanten biedt een verrassende inkijk in de werking van het bunkercomplex en in het dagelijkse leven van de Duitse soldaten. Hoe organiseerden de Duitsers de oorlog op zee vanuit de duinen? Hoe speurden ze de horizon af? Hoe verging het de soldaten in de schuilbunker tijdens een aanval? De scenografische ontsluiting van de verschillende bunkers geeft levendige antwoorden op deze vragen. De scenografie van Batterij Aachen wordt bepaald door het uitzonderlijk gebruik van staal en beton. Een betonnen replica van een kanon op ware grootte en van de zitbank van Leopold II op de plaats waar ooit de Koninklijke villa stond, zorgen voor een bijzondere beleving van de site.

Batterij Aachen is de enige Duitse kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog die goed genoeg bewaard is gebleven om de bezoekers een idee van de structuur te kunnen geven. Dit geeft de restauratie, het herstel en de herbestemming van de site een grote Europese betekenis en pedagogische waarde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Batterij Aachen hergebruikt als onderdeel van de Atlantikwall.

Winnaar Europa Nostra Award 2022
Batterij Aachen heeft de prestigieuze European Heritage Award / Europa Nostra Award 2022 gewonnen. De prijs wordt uitgereikt aan uitmuntende initiatieven op het gebied van erfgoedbehoud.

www.raversyde.be

Foto's © Jonah Samyn