Generatie Stad
3/03/2011 - 31/10/2011
Stad Antwerpen, dienst Integratie Atlas

Generatie Stad. Tentoonstelling rond diversiteit in de stad

Ontwerp en realisatie van een tentoonstelling rond diversiteit in de stad. Expo met verschillende luisterposten en implementatie van digitale media.

Campagne, website en diverse communicatiedragers.

 

De tentoonstelling 'Generatie Stad' toont hoe jong en oud samen leven in de stad. De expo vertelt in woord en beeld het verhaal van vergrijzing en verjonging van de stadsbevolking en ook verhalen over ontmoeting tussen jong en oud, en dit door middel van reportages, luisterposten en digitale toepassingen. In de Citybook – een interactiescherm naar analogie met Facebook – kunnen de bezoekers zich uiten als lid van ‘Generatie Stad’.

www.atlas-antwerpen.be/home