Huis van Alijn
16/12/2017
Huis van Alijn, Gent

Pluk de dag in het nieuwe Huis van Alijn
Het Huis van Alijn in Gent is opnieuw open. Het museum van het dagelijks leven kreeg een frisse, 21ste eeuwse update. De unieke verzameling erfgoedobjecten en de eigentijdse settings zorgen voor herkenbaarheid, verwondering en nostalgie. De hedendaagse scenografie roept herinneringen op aan de tijd van toen, en biedt raakpunten voor de persoonlijke verbeelding van jong en oud. Want ‘vroeger’ is natuurlijk voor iedereen anders!

Het leven van alledag wordt ontrafeld tot kleine en grote gebeurtenissen, hoogdagen en doordeweekse dagen. Geplande activiteiten, onverwachte aangelegenheden en once-in-a-lifetime momenten wisselen elkaar af. Hoe wispelturig het leven ook is, één ding is zeker… ieder jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december, en binnen die tijdspanne wisselen de seizoenen elkaar af. De jaarkalender vormt het raamwerk voor een uiterst leesbaar, maar ook verrassend en onvoorspelbaar traject… gelijk het leven is. Een dag-aan-dag-beleving – met nadruk op beleving! – die toont dat alledaags allerminst gewoon is.

Het Huis van Alijn wil een inclusief museum zijn, een museum voor iedereen. De nieuwe multisensoriële en participatieve museumpresentatie maakt deze ambitie mogelijk. Het nieuwe Huis van Alijn is het allereerste museum in België met een volledig autismevriendelijk traject. Een gevarieerd museumbezoek voor alle mensen, met of zonder beperking. Een divers en multicultureel museumverhaal toont ook dat de Vlaamse gewoontes niet de enige gangbare zijn. Tradities, gewoontes en rituelen veranderen in de tijd, op het ritme van onze evoluerende maatschappij.

huis van alijn

foto's © Jonah Samyn

videos